Toi Tū Te Whānau Workshop

Toi Tū Te Whānau, Toi Tū Te kāwai Whakapapa: A Workshop on Whānau and Whakapapa for Public Policy

29 May 2018, Te Wharewaka, Wellington

Hutia te rito o te harakeke

Kei hea te kōmako e ko

Kī mai ki ahau

He aha te mea nui o tēnei ao

Māku e kī atu

He tangata, he tangata, he tangata

Below are videos of the presentations given at the Toi Tū Te Whānau Workshop.  The Workshop and speakers collectively aimed to assist our desired outcome  of a better equipped public sector to comprehend the nature of whānau and whakapapa within Aotearoa New Zealand society, and to positively respond to the unique characteristics of whānau in addressing the needs and aspirations of Māori throughout the country.

Tuesday, May 29, 2018