E nānā i ka hoa kanaka o kipa hewa ke aloha i ka 'īlio