E nānā i ka hoa kanaka o kipa hewa ke aloha i ka 'īlio

E nānā i ka hoa kanaka o kipa hewa ke aloha i ka 'īlio: Attend to your fellow humans lest your love be wasted on dogs
Dr Laiana Wong
Duration: 
32min