Blue Skies thinking in the Covid World:

Te Hurinui Karaka-Clarke and Nathan Riki
Wednesday, November 18, 2020

This presentation draws on our research platform which focused on supporting Māori to flourish. The research was particularly centred on developing and maintaining sustainable incomes within the evolving nature of workplaces in Aotearoa. It explored the supports, barriers and tensions for Māori to flourish in organisations and workplaces.

The focus of this presentation showcases the challenges the researchers faced working in a Covid 19 environment and how they navigated those tensions and complexities in order to fulfil their obligations to their funder. The main challenge towards the end of the two year research funded project was how to effectively disseminate the findings while still observing the Covid 19 restrictions of maximum participants and social distancing. The planned Blue Skies face to face symposium was transformed into an organic online resource.

The resource includes the findings from ‘Practices of Sustenance: Collaborative explorations into the contours of wellness: Cultural reflections and contentions research project’. A key part of the online website is on online policy creating tool that is culturally responsive. This research was made possible by the generosity of the Ngā Pae o te Māramatanga Platform funding.

E heke iho ana ngā aria matua o te kōrero nei i te rangahau e arotahi ana ki ngā pou e tautoko ana i a ngāi Māori ki te eke panuku, ki te eke tangaroa i roto i te ao hurihuri nei. Ko te whai pūtea i roto i ngā wāhi mahi huri noa i Aotearoa hei oranga mō te whānau tōna tino aronga. I āta titiro ki ōna tauwhirotanga me ōna taero a Kupe mō te ekenga ki runga ki roto i ngā umanga me ngā wāhi mahi.

E whakamārama ana tēnei kōrero i ngā whakapātaritaritanga i roto i te ao o te mate urutā, arā ko te Korauna 19 mō ngā kairangahau me tōna rongoā kia tutuki ai i ngā paearu o tō rātou kirimana. Ko tōna mate nui rawa atu, me pēhea e toha atu ngā hua o te rangahau i raro i te korowai atawhai o te rāhui. Ahakoa, i whakaritea he hui ā kanohi, i te taenga mai o te mate urutā ka huri haere te āhua o te hui hei rauemi tuihono kē.

Ko ngā hua ka puta i te rangahau e kīa ana ko ‘Practices of Sustenance: Collaborative explorations into the contours of wellness: Cultural reflections and contentions research project’ tētahi wāhanga o te rauemi nei. Ko tētahi tino aronga o te pae tukutuku nei, ko te rauemi hei āwhina i ngā umanga me ngā wāhi mahi ki te whakarite he kaupapa here hei manaaki i ngā kaimahi Māori. Nā te aroha o Ngā Pae o te Māramatanga i tutuki pai ai tēnei rangahau.

Stream: 
Session: